پرش به محتواي اصلي
صفحه اصلي > امور لجستيك سازندگان
 

امور لجستيك سازندگان

امور لجستيك سازندگان
صفحه اصلی
شرح ماموریت و اهداف
اينترانت امور لجستيک
امور لجستيك سازندگان > فايل هاي آموزشي الزامات لجستيك ساپكو  

فايل هاي آموزشي الزامات لجستيك ساپكو

Modify settings and columns
فايل هاي تشريح  الزامات ساپكو مطالبق با LOG86
  
مشاهده: 
استراتژي لجستيك.pdf
استراتژي لجستيكبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
استراتژي لجستيكDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
انبارش.pdf
انبارشبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
انبارشDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
برنامه ريزي توليد.pdf
برنامه ريزي توليدبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
برنامه ريزي توليدDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
برنامه ريزي منابع.pdf
برنامه ريزي منابعبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
برنامه ريزي منابعDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
برنامه ريزي مواد.pdf
برنامه ريزي موادبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
برنامه ريزي موادDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
بسته بندي.pdf
بسته بنديبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
بسته بنديDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
حمل و نقل .pdf
حمل و نقل برای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
حمل و نقل Daryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
دريافت و ارسال.pdf
دريافت و ارسالبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
دريافت و ارسالDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
طرح هاي اقتضايي.pdf
طرح هاي اقتضاييبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
طرح هاي اقتضاييDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
لزوم عارضه يابي لجستيكي.pdf
لزوم عارضه يابي لجستيكيبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
لزوم عارضه يابي لجستيكيDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)
مقدمه اي بر زنجيره تامين.pdf
مقدمه اي بر زنجيره تامينبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
مقدمه اي بر زنجيره تامينDaryabor,Iraj (Suppliers Logestics Dept)